Ticaret Avukatı Hangi Konulara Bakar?

Sanayi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda anlaşmazlıklar da daha fazla yaşanır olmuştur. Ticari anlaşmazlıkların konu edildiği davalar ticaret mahkemelerinde görülür. Ticaretin gelişip, yaygınlaşması neticesinde uzman mahkeme ihtiyacı hasıl olmuştur ve bu nedenle ticaret mahkemeleri ortaya çıkmıştır. Bu davalar üzerinde çalışarak yetkinliğe, uzmanlığa ulaşmış olan avukata, ticaret davaları avukatı denmektedir. Ticaret davalarının kapsamı, Türk Ticaret Kanunu ve bazı başka kanunlarla belirlenmiştir. Buna göre bir meselenin dava konusu olup, olamayacağına bu kanunlar ışığında uzman bir avukatın incelemesiyle karar verilir. Ticaret davalarında ilk olarak mahkeme, ticaret mahkemesi olacaktır. Eğer o bölgede ticaret mahkemesi yok ise, o zaman asliye hukuk mahkemesi, ticaret davasına bakacak olan mahkemedir.

 Ticaret Avukatı Hangi Konulara Bakar?

Günümüzde ticaret oldukça geniş bir alana hakimdir. Aynı zamanda sınırların büyük ölçüde kalkmış olduğunu göz önünde tutarsak şirketler arasında ortaya çıkacak her türlü ihtilafın çözümüne yönelik katkı sunmaktadır. Ayrıca ticaret davaları avukatı herhangi bir şirketin yönetimi içerinde olası bir ihtilaf konusunda müvekkilinin haklarını korur. Bu noktada ortaya çıkmış olan uyuşmazlıkları kanunlar çerçevesinde çözmek için gayret gösterir. Bunun yanı sıra alacak meseleleriyle alakalı olarak uzman avukat vekil olarak görev yapabilmektedir.

 Ticaret Avukatı Dış Ticarete Bakar mı?

Ticaret hukuku, bir şirketin yönetim kademesini içine alır. Ayrıca, şirketin başka şirketler münasebetini konu alır. Avukat, şirketin yurt dışı mevzuata intibakı noktasında katkı sağlar.

Bir Yorum Yap