Hukuk

Temyiz

Temyiz

Kanun yolları söz konusu olduğunda birçok uygulamadan söz etmek doğru olur. Bu uygulamalardan biri de Temyiz olarak adlandırılır. Temyiz olarak adlandırılan kanun yolu ceza muhakemesi açısından bakıldığında doğal bir kanun yolu olarak kabul edilir. Bölge adliye mahkemeleri bir karar verdiğinde bu kararların Yargıtay denetimine tabi tutulmasına gerek görülürse temyiz uygulamasına gidilebilir. Hukuk bilimsel bir alandır. Hukuki konularda mahkemeler aracılığı ile problemler çözümlenmeye çalışılır. Bir yargılama birimi karar verdiğinde bu kararı başka bir organın denetlemesi önemli bir durumdur. Yargılama kurumlarının doğru bir karar verip vermediği denetleneceği zaman temyiz uygulamasına gidilir. Mahkemelerde görülecek davaların hukuka uygunluğunun yanı sıra doğruluğunun onaylanması açısından temyiz oldukça önemli bir uygulamadır. Bu sebeplerle de gerekli görülmesi durumunda başvurulur. Hukuk yolları arasında yer alan davalardan biri de temyiz davalarıdır. Bu davalara başvuru hakkı koşulların sağlanması ile mümkün olur.

İlginizi çekebilir: Bilişim Suçları

Temyiz Mahkemesi

Temyiz ile herkese eşit bir yargılama imkânı sağlanır. Bu sayede yargılama kurumlarının verecekleri kararlarda bir hatanın önüne geçilmesi mümkün olur. Temyiz Mahkemesi ceza mahkemelerinin son kararlarının kontrol edildiği mercilerdir. Ceza davalarında verilen hükümler çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Bu davalarda mahkumiyet , beraat  , dava reddi ya da dava düşmesi gibi farklı kararlar alınabilir. Temyiz mahkemelerine başvurulacağı zaman bu kararların incelemeleri yapılır. Bu sayede de herkese eşit bir yargılama tesis edilmek istenir. Adaletin temin edilmesinde hukuka uygunluk önemli olurken ayrıca adil bir yargılamanın yapılması için kurumların denetlenebilir olması önemlidir. Ceza mahkemelerinin son kararları temyiz mahkemelerinde incelenir. Bu inceleme ile bir yanlışlık yapılıp yapılmadığı , verilen kararın yasalara uygunluğu teyit edilir veya hatalı bulunursa reddedilir. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararların adil olup olmadığı 3. Derece mahkemeleri tarafından incelenir. Temyiz mahkemeleri 3. Derece mahkemeleridir. İstinaf mahkemesinin bozma kararı vermediği davalarda temyiz mahkemesine başvurulabilir.

Temyiz Süresi

Temyiz davaları ile ceza mahkemelerinde alınacak son kararların yeniden gözden geçirilmesi mümkün olmaktadır. Ceza mahkemelerinde alınacak kararlar beraat , hapis , dava düşmesi ya da dava reddi olabilir. Tüm bu kararların yeniden incelenebilmesi için temyiz mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Temyiz Süresi söz konusu olduğunda istinaf mahkemesinde verilen kararların tebliğinden itibaren geçerli olmak üzere 15 günlük süre içerisinde başvuru yapılması gerekir. Mahkemeler tarafından verilen kararlar kişilerin yüzüne okunduktan sonra temyiz süresi başlar. Kanun yolu olarak başvurulan temyiz mahkemeleri sayesinde herkes için adil bir yargılama yapılması amaçlanır. Temyiz incelemesi dosya üzerinden yapılır. Yargıtay bir inceleme yapar ve buna göre alınan karara uygun hareket edilir. Kişi 10 yıl ve daha fazla süre ile hapis cezası aldığında duruşma yoluna gitmek de söz konusu olabilir.

Kanun Yararına Temyiz

Temyiz ile kişi haklarının korunması ve adil bir yargılamanın gerçekleşmesi için gayret edilir. Kanun Yararına Temyiz uygulaması ise yürürlükte olan hukukun yanlış bir uygulama yaptığı düşünülürse başvurulan bir yoldur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kanun yararına temyiz başvurusu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı’nda bulunur. Kanun yararına temyiz uygulaması yapılacağı zaman istinaf mahkemelerinde incelenmeyen veya temyiz incelemesi yapılmadan kesinleşen hükümler için hukuka aykırılık bulunduğu düşünüldüğünde kararın bozulması için oluşturulacak talepler bu şekilde dile getirilir. Uygulama için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verilmesi gerekir. Hukuk kuralları kanun koyucu tarafından oluşturulan ve toplum düzeninin sağlanmasında yararlanılan kurallar bütünüdür. Bu sayede toplumsal yaşamda belli bir ahenk yakalanır. Kişi ve kurumlar arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar da hukuk kuralları aracılığı ile giderilir. Kanun yolları arasında mahkemeler başvurmak yer alırken temyiz mahkemeleri de bu kanun yollarından biridir.

Sıkça Sorulan Sorular

Temyiz Nedir ?

Kanun yolları söz konusu olduğunda birçok uygulamadan söz etmek doğru olur. Bu uygulamalardan biri de Temyiz olarak adlandırılır.

Temyiz Mahkemesi Nedir ?

Temyiz Mahkemesi ceza mahkemelerinin son kararlarının kontrol edildiği mercilerdir.

Temyiz Süresi Kaç Gündür ?

Temyiz Süresi söz konusu olduğunda istinaf mahkemesinde verilen kararların tebliğinden itibaren geçerli olmak üzere 15 günlük süre içerisinde başvuru yapılması gerekir.

Bir Yorum Yap