Hukuk

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

Hukuk kuralları ile toplum yaşamında gerekli düzenlemeler yapılır. İnsanların bir arada yaşadığı ortamlarda kurallara ihtiyaç duyulur. Bu sayede düzenin sağlanması söz konusu olur. Uyuşturucu madde ticareti nedeni ile toplumun her kesimi zarar görür. Uyuşturucu maddeler topluma zarar veren türdedir. Bundan dolayı da bu tür suçlarla ilgili cezalar verilirken toplum yararı gözetilir. Hukuk kuralları oluşabilecek problemlerin önlenmesinin yanı sıra suç oluştuğunda verilecek cezaları belirlemesi ile de dikkat çeker. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları söz konusu olduğunda bilinmesi gerekenler olur. Türk Ceza Kanunu uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 188. Madde ile düzenleme yapmaktadır. Uyuşturucu madde ticareti aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı olarak da bilinir. Uyuşturucu madde suçları ile toplum , bireyler ve aileler doğrudan etkilenebilir. Suçun maddi unsurları bulunur. Bu unsurlardan biri de mağdur olarak adlandırılır. Bu suç işlendiğinde devlet de mağdurların yanında olur. Uyuşturucu maddelere yönelik olarak işlenen suçların ağır yaptırımları bulunur. Bu tür suçlar ceza davaları kapsamındadır.

İlginizi çekebilir: Şantaj Suçu

Uyuşturucu Kaçakçılığı , Satışı ve Yetiştiriciliği

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları hakkında söylenebilecekler arasında maddi unsurun mağdur olduğu yer almaktadır. Uyuşturucu maddelerin imali , ithali , satılması ya da kullanılması yasak olan davranışlardır. Savcılık bu tür suçlar karşısında devreye giren devlet kurumudur. Toplumu temsilen hareket ederken kamunun menfaatlerini korumakla mükelleftir. Uyuşturucu Kaçakçılığı , Satışı ve Yetiştiriciliği söz konusu olduğunda çeşitli cezaların verildiği görülür. Uyuşturucu maddeleri satmak , halka açık alanlarda bulundurmak ve ticaretini yapmak suç olarak kabul edilmektedir. Bu eylemler karşısında verilecek cezalarda da değişiklik olur. TCK 188/4 uyuşturucu madde satma suçuna yönelik olarak yaptırımların belirlendiği kanun maddesidir. Bu tür suçlar işlendiğinde hapis cezalarının yanı sıra ağır para cezalarından da söz etmek gerekir. Bu suç işlenirken fail çeşitli kurumların etrafında eylem gerçekleştirirse verilen cezanın oranında da artış yaşanır. Failin kurumların etrafına 200 metreden fazla yaklaşması ceza artış nedenidir. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak işlenen suçların seçimlik hareketli suçlar kapsamında değerlendirildiği görülür. Suç işlendiğinde ağır hapis cezaları ile karşılaşılırken 20-30 yıl aralığında kişinin hürriyetinden mahrum edilmesi söz konusu olabilmektedir. Uyuşturucu madde ticareti olarak adlandırılan suça istinaden kişilerin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi mümkün olur. Etkin pişmanlıktan faydalanılabilmesi için koşulların sağlanması gerekirken bu sayede ceza indirimi ile karşılaşılabilir.

Uyuşturucu Madde Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu maddelere yönelik olarak suç işlendiğinde ağır hapis cezaları ile karşılaşılabilmektedir. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları arasında mağdur da yer alır. Uyuşturucu maddeleri ilgilendiren suçlar ağır ceza mahkemelerinde görülür. Kişi kullanmak için bu maddeyi sınırlı miktarda bulundurduğunda alacağı ceza ile bu miktarın dışında bulundurduğunda alacağı ceza arasında fark vardır. İkinci durumda suç ticarete dönüşecektir. Uyuşturucu Madde Etkin Pişmanlık hükümleri uyarınca suç işlendiğinde resmi makamlara bildirildiğinde alınacak ceza indirimi ile işlendikten sonraki bildirimlerde uygulanan indirimler arasında fark olur. Etkin pişmanlık olarak adlandırılan uygulamalarda kişinin kendi özgür iradesi ile hareket etmesi esas alınır. Kişi işlediği suçtan dolayı sonradan pişman olduğunda bu haklardan yararlanabilmektedir. Etkin pişmanlık bir ceza hukuk kurumu olarak uygulama alanı bulurken bu sayede failin olumsuzlukları giderme şansı elde etmesi söz konusu olur. Etkin pişmanlıktan yararlanılacağı zaman koşulların sağlanması gerekir. Failin verdiği bilgilerin işe yarar olmasının yanı sıra doğruluğu da bu noktada önemli hale gelir. Ayrıca failin suça karışan kişileri açıklarken isim ve adres bilgilerini de vermesi gerekli olur. Herkesin bildiği şeyler bu haklardan yararlanabilme konusunda bilgi niteliği taşımamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları Nelerdir ?

Uyuşturucu maddeleri satmak , halka açık alanlarda bulundurmak ve ticaretini yapmak suç olarak kabul edilmektedir.

Uyuşturucu Madde Etkin Pişmanlık Sonuçları Nelerdir ?

Uyuşturucu Madde Etkin Pişmanlık hükümleri uyarınca suç işlendiğinde resmi makamlara bildirildiğinde alınacak ceza indirimi ile işlendikten sonraki bildirimlerde uygulanan indirimler arasında fark olur.

Uyuşturucu Madde Yüzünden Ağır Ceza Kaç Yıldır ?

Suç işlendiğinde ağır hapis cezaları ile karşılaşılırken 20-30 yıl aralığında kişinin hürriyetinden mahrum edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bir Yorum Yap