Geçici Hukuk

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ya da ticaretini yapmak farklı miktarlarda cezayla sonuçlanabilen davaların konusu olabilir. Uyuşturucu davalarında suç unsurları temelde aynıdır.

Uyuşturucu ile ilgili suç ne olursa olsun her durumda, makul bir şüphenin ötesinde, davalının bilerek ve kasıtlı olarak bulundurma veya dağıtım amacıyla bulundurma ya da daha ciddi başka bir suç ile alakalı olarak bulundurma unsurları incelenir.

Sanığın kanunu çiğnediğini bilmesi gerekli değildir, ancak suçu oluşturan eylemin gerçekleşmesini amaçlamış olup olmadığı araştırılır.

Uyuşturucu kullanmak ya da bulundurmak ayrı bir suç iken uyuşturucu madde ticareti yapmak farklı değerlendirilecek bir suçtur.

Uyuşturucu Kaçakçılığı, Satışı ve Yetiştiriciliği

Bir kişi, aşağıdaki durumlarda kontrollü bir uyuşturucu madde ticareti yapmış olur:

  1. Satmak
  2. Satma niyetiyle veya başka bir kişinin satması için hazırlamak
  3. Satma niyetiyle taşımak veya başka bir kişinin satması için muhafaza etmek veya gizlemek ya da herhangi birini satması için başka bir kişiye yardım etmek.
  4. Eken, diken, besleyen, büyüten, bakım veren, koruma veya gizleme sağlayan, toplayan.
  5. Bir kişinin uyuşturucu elde edilen bitki yetiştirmesi veya bitkilerin yetiştirilmesi üzerinde kontrolü ya da yetiştirme için finansman sağlaması.
  6. Yetiştirme, bitkiyi veya ürünlerini satma niyetiyle veya başka bir kişinin satması için yapılırsa ticari olarak kabul edilecektir. Kanun, kontrollü bitkilerin ticari olarak yetiştirilmesini ve satışını cezalandırmaktadır.

Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçları ile ilgili bazı kavramlar

Ne kadar çok bilirseniz, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarına karşı bir sanık olarak o kadar hazırlıklı olursunuz. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlarıyla ilgili bazı tanımları burada bulabilirsiniz.

Uygulama: İnhalasyon, enjeksiyon, yutma veya diğer yöntemlerle bir uyuşturucunun bir insana veya hayvana doğrudan uygulanması.

Kontrollü madde: Uyuşturucu maddesi olarak sınıflandırılan ilaçlar, maddeler, bileşikler, preparatlar veya karışımlardan herhangi biri.

Tehlikeli ilaç : Yalnızca reçeteyle verilebilen bir ilaç. Kanunlar reçetesiz ilaç verilmesini yasaklar.

Dağıtma: Vermek, satmak, teslim etmek, devretmek veya takas etmek. Bir ilacın ticaretini yapmak, teslim etmek, nakletmek

İlaç: Bir hastalığı iyileştirme, önleme, tedavi etme, teşhis etme veya hafifletme amaçlı tanımlanan maddelerden herhangi biri. Uygulandığında insan veya hayvan vücudunun işlevini veya yapılandırılmasını etkileyen bir madde.

Üretici : Yasaklanmış uyuşturucu maddeler yetiştiren veya üreten kişi.

Esrar: kenevir cinsine ait bir bitki (ya da tohum) tüm parçaları, sap ve reçine içermeyen bu bölümler için hariç.

Narkotik ilaçlar: Afyon, ketobemidon, amidon, koka yaprakları, izoamidon, izonipekain ve bu ilaçlara kimyasal olarak benzer maddeler dahil olmak üzere uyuşturucu maddeler ile ilgili yasalara dahil olan ilaçlar.

Kaçakçılık: Maddenin başka bir tarafa satılmasının amaçlandığına dair tam bilgi sahibi olarak, yasak bir maddenin taşınması, nakliyesi, teslimatı veya dağıtımı için hazırlanması veya satılması ya da satılmasının teklif edilmesi.

Satış: Herhangi bir eylem için teslimat, takas, hediye, transfer veya teklif.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*