Geçici Hukuk

Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik Ceza İnfaz Kurumunun uygulamalarından biridir. Mahkemede davası görülen şüpheli, sanık veya hükümlünün topluluk içinde denetim ve takibi yapılır. Denetimli Serbestlik kişinin iyileştirilerek topluma kazandırılmasının amaçlandığı bir ceza infaz modelidir. Denetimli serbestlik nedir, yasa ne diyor? Süre hesaplaması ve dosya kapanması hakkında bilgi için okumaya devam ediniz.

Denetimli serbestlik sistemi, Ceza adalet sisteminde reform niteliğinde bir değişiklik olarak kabul edilir. Denetimli Serbestlik Sistemi; Ceza Yargılaması, İnfaz Hukuku ve Çocuk Ceza Hukukunun en önemli bölümünü oluşturur.

Etkin ceza adalet sistemi, caydırıcı infaz sistemi ile ideal çocuk adalet sistemi gibi konularda denetimli serbestlik kavramının başarılı bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Denetimli serbestlik sisteminde, bir şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibi yapıldığı, topluma kazandırılması amacıyla program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza infaz modelidir.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik kanunu, 20.07.2005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiştir. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu kapsamında, ilgili mahkemeler tarafından hakkında mahkumiyet kararı verildiği halde, cezası ertelenen, salıverilen herhangi bir tedbire hükmedilen çocuk, şüpheli veya sanıkların toplum ile bütünleşmesi esaslı bir uygulamadır.

Çocuk, sanık, şüpheli veya hükümlü için mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, kişilerin toplum içinde izlenmesi ve iyileştirilmesi esas amaç olarak kabul edilir. Denetimli Serbestlik, kişilerin iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesi, salıverme sonrası korunması, toplum ile bütünleşmesi gibi yardım hizmetlerini kapsar.

Denetimli Serbestlik Hesaplama

Denetimli serbestlik süresi hesaplama, kişinin işlemiş olduğu herhangi bir suç sebebiyle tutuklanması ya da mahkeme tarafından hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumu’nda infazı yerine, infazın toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlayacağı süreyi öngörmeyi ifade eder.

Bu sürenin hesaplanmasında öncelikle Yeni Denetimli Serbestlik ve İnfaz Yasası kapsamında hükümlünün hangi suçu ne şekilde işlediğine, yaşına, mahkemedeki hal ve hareketlerinden kadın veya erkek olmasına kadar pek çok farklı unsur göz önünde bulundurulur. Birden fazla hapis cezası varsa, tüm cezalar toplanıp toplam cezanın yarısı kadar süre denetimli serbestlik kapsamına alınmaktadır.

Denetimli Serbestlik Dosya Kapanması

Denetimli serbestlik dava dosyası kapanması, mahkeme tarafından kesin hükümle karar verilen denetimli serbestlik uygulama süresinin bitmesinin ardından gündeme gelir. Hapis cezasına alternatif olarak sunulan ve bir suçu işlediği mahkeme tarafından sabit olmasına rağmen, failin cezaevine girmeden cezasını çekmesini sağlayan bir ceza infaz hukukudur.

Denetimli serbestlik sisteminde dosya kapandığı zaman kişi suçunu infaz etmiş sayılmaktadır. İmzaya gitmemek önemli bir denetimli serbestlik yasası ihlali olduğu için, bu koşulla salınan kişilerin üst üste iki kez imza ihlali yapmaması gerekir.    

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*