Hukuk

Müşteki Nedir , Ne Demek , Ne Anlama Gelir

musteki nedir ne demek ne anlama gelir 12157

Şikâyet gerçekleşeceği zaman bunu kişi ya da kurumlar yapabilir. Kelime anlamı olarak incelendiğinde Müşteki şikayetçi anlamına gelir.

Müşteki Nedir

Şikâyete maruz kalan taraf gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilmektedir. Müşteki gerçek kişi ise bireysel anlamda hakkını arayabilmektedir. Mahkemeler nezdinde şişli avukat aracılığı ile ya da kendisi hakkını arayabilir. Tüzel kişilerin müşteki olarak ortaya çıktığı uyuşmazlıklarda kurum adına yetkili organlar tarafından temsil edilmesi gerekli olur. Kişi ya da kurumların bir olay sebebi ile zarar görmesi şikayetçi olmaları için geçerli bir nedendir. Toplumsal hayatta kişi ya da kurumlar arasında ortaya çıkabilecek bu tür problemlerde mahkemelere başvuru koşulu bulunur. Müştekinin şikâyet yolu ile konuya dahil olması durumunda müdahil olarak adlandırıldığı görülür. Hukuk kuralları toplumsal yaşamın içerisinde karşılaşılan çeşitli uyuşmazlıklarda ve suç işlenmesi durumunda yararlanılan kaynaklardır. Hukukun bilimsel bir disiplin olması kendine özgü dile sahip olması ile neticelenir. Bundan dolayı da mahkemelere müracaat edileceği zaman kanuni temsilcilerle hareket edilmesi hak kaybı yaşamamak açısından gerekli görülür.

İlginizi çekebilir: Denetimli Serbestlik

Müşteki Ne Demek ?

Müşteki olarak adlandırılan kavram şikayetçi anlamına gelir. Müşteki Ne Demek ? Merak edildiğinde hukuki bir terim olan bu ifade şikayetçi kelimesine karşılık gelir. Savcılık makamı toplum adına hareket eden ve ceza davaları söz konusu olduğunda devreye giren iddia makamıdır. Savcılar suçun niteliğine bağlı olarak şikâyete istinaden ya da gerekli görmesi durumunda kendiliğinden harekete geçebilir. Soruşturma sırasında müştekiler olarak adlandırılan taraflar bir suç isnad edilirse bu durumda müştekiler şüpheliye dönüşür Bir kişi suç işlendiğinde bu suçun mağduru ve şüphelisi olabilme özelliğine sahiptir. Kişinin yargılama süresinde dava ile ilgili olarak müdahil olmaması durumunda ise müşteki sanık olması mümkündür. Müdahil sanık olmamanın koşulu ise davaya müdahil olmamaktır.

Müşteki Sanık Ne Demek ?

Müşteki Sanık Ne Demek ? Merak edildiğinde şikâyet eden taraf davaya katılmazsa müştekiler sanık olur. Müşteki şikayetçi anlamına gelir. Kişinin bir suça istinaden başka bir kişiyi şikâyet etmesi durumunda kendisi müşteki olarak tanımlanır. Şikayetçi taraf zarar gördüğünü iddia ettiğinde ve uzlaşma kurumundan da yararlanmazsa bu durumda davanın mahkemeye intikal etmesi gerekir. Maddi gerçek ortaya çıkarılacağı zaman ise müştekinin beyanına başvurulur. Müşteki aynı zamanda mağdur olan taraf olabilir. Bunun yanı sıra maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında tek başına müştekinin beyanları yeterli olmaz. Bu beyanlara şüphe ile yaklaşılması gerekir. Kesin kanıtlara bağlı olarak hareket edilmesi hukuki süreçte önem arz eder. Ceza muhakemelerin en temel amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Bundan dolayı da kesin delil olmadan suçun ispatlanması mümkün olmamaktadır

Sadece Müşteki Beyanı ile Ceza

Müşteki Beyanı ile Ceza verilmesi tek başına yeterli olmaz. Şikayetçinin doğru söylememe ihtimali her zaman bulunabilir. Bundan dolayı da maddi gerçeğin elde edilmesi zorunludur. Maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için de kesin delillere ihtiyaç olur. Müştekinin beyanları tek başına kesin delil olarak değerlendirilmez. Ceza muhakemesi hukuku açısından müştekinin beyanları ispat yükümlülüğü olan deliller olarak adlandırılır. Ceza verileceği zaman tek başına müştekinin beyanına göre hareket edilmemektedir. Mağdurun ifadesi değerlendirilirken yaşı , ruh hali , ifadesindeki çelişkiler ve faille olan münasebeti dikkate alınır. Mahkemeler sunulacak delillerin hukuka uygun olması zorunludur. Aksi takdirde bir hüküm içermezler. Bundan dolayı da hâkim delilleri değerlendirirken hukuka uygun olmalarına dikkat eder. Bunun yanı sıra vicdani kanaati de önemlidir. Ceza muhakemesi hukuku açısından müştekinin beyanlarının ispatlanması mecburidir. Bunun için de maddi delillere başvurulur.

Sıkça Sorulan Sorular

Müşteki Ne Demek ?

Şikâyet gerçekleşeceği zaman bunu kişi ya da kurumlar yapabilir. Kelime anlamı olarak incelendiğinde Müşteki şikayetçi anlamına gelir.

Müşteki Sanık Ne Demek ?

Şikâyet eden taraf davaya katılmazsa müştekiler sanık olur.

Sadece Müşteki Beyanı ile Ceza Verilir Mi ?

Müşteki Beyanı ile Ceza verilmesi tek başına yeterli olmaz. Şikayetçinin doğru söylememe ihtimali her zaman bulunabilir.

Bir Yorum Yap