Hukuk

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık

Hukuk kuralları aracılığı ile kişilerin suç işlemesi durumunda alabilecekleri cezalar söz konusu olur. Bir suç işlendiğinde kanunlar buna yönelik olarak belirlenen yaptırımları içerir. Suçun işlenmesi birtakım olumsuz sonuçların doğmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Kişinin işlediği suçtan dolayı cezalandırılması gerektiğinde bazı koşulların sağlanması durumunda kendisine fırsat verilebilmektedir. Ceza verilmesinin yanı sıra kişi için uygun görülecek bazı uygulamalar sayesinde daha etkili sonuçlar elde edilebilmesi söz konusu olur. Etkin Pişmanlık olarak adlandırılan uygulama da bu türdedir. Bu tarz uygulamalar sayesinde suçun önlenmesinin yanı sıra aydınlatılabilmesi de daha kolay hale gelebilmektedir. Bundan dolayı da zaman zaman mahkemeler tarafından bu kararların uygulamaya konulabilmesi mümkün olur.

Kanunun izin verdiği ölçülerde çeşitli suçlara istinaden etkin pişmanlıktan yararlanılabilmektedir. Hukukta bir suç işlendiğinde yok sayılması mümkün olmazken pişmanlık yaşayan failin cezasında indirime gidilebilmektedir. Bu uygulama ile failin elde edeceği menfaat ceza almamak ya da daha az bir cezaya çarptırılmaktır.

İlginizi çekebilir: Cezanın Ertelenmesi

Etkin Pişmanlık TCK

Türk Ceza Kanunu aracılığı ile işlenen suçlar karşısında verilecek cezalar belirlenir. Etkin Pişmanlık TCK kişinin işlediği suça istinaden pişmanlık duyması karşısında uygulamaya girer. Bununla birlikte sanık açısından koşulların sağlanması zorunludur. Kişi özgür iradesine bağlı olarak pişmanlık duyduğunda ve ortaya çıkan zararları giderebilmek için çaba sarf ettiğinde etkin pişmanlık gündeme gelebilir. İki şekilde gerçekleşebilen bu çalışma sırasında suça dair bilgiler resmi makamlara ulaşmadan önce etkin pişmanlıktan yararlanılabilir. Bunun yanı sıra suçun işlenmesinin ardından resmi kurumlarında bu konudan haberdar olması durumunda oluşan etkin pişmanlıktan söz edilebilir. Resmi makamlara suçla ilişkili bilgiler ulaşmadan önce etkin pişmanlıktan faydalanıldığında kişi ceza almayabilmektedir. Suç işlendikten sonra yararlanılan etkin pişmanlıkta ise ceza indirimi uygulaması söz konusu olur. Etkin Pişmanlık uygulaması ile ceza uygulamasından daha faydalı sonuçlar elde edilmesi amaçlanır.

Etkin Pişmanlık Nedir ?

Etkin Pişmanlık sayesinde kişinin cezasında indirim olabileceği gibi ceza almaması da sağlanabilir. Etkin Pişmanlık Nedir ? Araştırıldığında bu uygulamadan hukukta yararlanıldığı görülür. Kişi bir suç işlediğinde mahkemesi görülür. Suçun niteliğine , alacağı cezaya bağlı olarak da kendisi hakkında bir hüküm verilecektir. Alacağı ceza kesinleşmeden önce kişinin etkin pişmanlık adı verilen uygulamadan yararlanması sayesinde ceza indirimi söz konusu olabilir. Fail etkin pişmanlıktan faydalanacağı zaman koşulları sağlamalıdır. Koşullar arasında ise failin vereceği bilgilerin öncelikle işe yarar olması gelir. Gerçeğin açığa çıkarılması konusunda verilen bilgilerin doğruluğu önem taşır. Ayrıca failin yardımı gerçekleştiğinde mahkemenin henüz hüküm vermemiş olması gerekir. Verilecek bilgiler suçun ortaya çıkmasına yönelik olmalıdır. Bundan dolayı da yetersiz bilgilerin suçu açığa çıkarma gücü olmaz. Suçu açığa çıkarmayan bilgi yetersiz olarak kabul edileceğinden bilginin işe yarar olması istenir. Verilen bilgiler varsa suça karışan diğer kişileri de ortaya çıkarmak açısından yeterli olmalıdır.

Failin vereceği bilgilerde suça karışan kişilerin açık adresleri ve kimlikleri yer almalıdır. Başkaları tarafından bilinenler suçun açığa çıkarılması açısından değersiz kabul edilir. Bundan dolayı da herkesin bildiklerinin dışında bilgiye ihtiyaç duyulur. Verilecek bilgilerin yanıltıcı olmaması da önem taşır. Bu sebeplerle doğru bilgiye ihtiyaç duyulur. Kişinin bu haklardan yararlanmasının koşulu gelecekte de bu suçu işlememesi olurken aynı zamanda da suça ilişkin zararların telafisi gerekir. İşlenen suçlar toplumu etkileyen türde olduğunda ortaya çıkan sonuçların zarar verici nitelikleri dikkat çeker. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin ortaya çıkan tüm zararları telafi etmesi bu uygulamadan yaralanabilmeleri için gerekli olan bir durumdur. Bu sebeplerle de failin hukuki açıdan kendisine tanınan haklarını kullanabilmesi koşulları sağlaması ile mümkün olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Etkin Pişmanlık Nedir ?

Türk Ceza Kanunu aracılığı ile işlenen suçlar karşısında verilecek cezalar belirlenir. Etkin Pişmanlık TCK kişinin işlediği suça istinaden pişmanlık duyması karşısında uygulamaya girer.

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Mümkün Müdür ?

Kanunun izin verdiği ölçülerde çeşitli suçlara istinaden etkin pişmanlıktan yararlanılabilmektedir. Hukukta bir suç işlendiğinde yok sayılması mümkün olmazken pişmanlık yaşayan failin cezasında indirime gidilebilmektedir.

Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Neler Yapılmalıdır ?

Kişinin bu haklardan yararlanmasının koşulu gelecekte de bu suçu işlememesi olurken aynı zamanda da suça ilişkin zararların telafisi gerekir.

Bir Yorum Yap