Finans

Ödenmeyen Senet Cezası

Ödenmeyen Senet Cezası 2020 – Ödenmeyen Senedin Cezası Nedir – Senet ödenmezse ne olur 2020 – Ödenmeyen Senet 2020 – Senet ödememe cezai uygulaması

Senet; borçlu bir kimsenin, alacaklıya vermek üzere, borcunu ödeyeceğini resmi olarak taahhüt etmesi için düzenlenen bir belgedir. Senet üzerinde ödenecek tutar belirtilir, ödemenin yapılacağı vade gün ay ve yıl olarak yazılır, -hem yazı hem de rakamla -ve varsa kefillerin de imzası alınarak düzenlenir. Senedin vadesi geldiğinde herhangi bir ödeme yapılmadığında alacaklı kişi inisiyatifine göre, borcu tahsil etmek için icra yoluna başvurabilir.

 İcra takibi yapıldığında bir süre para tahsil edilemiyorsa haciz işlemi başlatılabilir. İcra sürecinde, borçlu kimse kendi rızası ile bu borcu vereceğini taahhüt ederse, bir yükümlülük altına daha girer. Bu taahhüdü de yerine getirmediğinde, sürecin ilerleyen safhalarında açılacak bir dava neticesinde mahkeme hapis cezası verebilir. Mahkeme masrafları ve diğer masrafları borçlu kişi öder.

Senet Devri Nasıl Yapılır?

Kişi senedi bir başkasına devretmek istediğinde, devri alacak olan kişi, bu senedin arkasına adını soyadını imzasını ve kaşesini basar ki bu işleme “cirolama” denir.

Senedi Ödemeyen Hapse Girebilir mi?

İcra süreci içinde, borçlu kişi, borcunu ödeyeceğini icra memurlarına beyan ederse ve borcu ödemezse hapis yolu görünebilir. Bunun dışında böyle bir taahhüdü yoksa hapis cezası verilmez. Yani senedi ödemediği için direkt olarak hapse atılmaz.

Ödenmeyen Senedi Tahsil Etmek

Senedi elinde bulunduran alacaklı kişi, borcun ödenmemesi halinde bankaya başvurabilir ve borçlu kişiye protesto çekebilir. Kefillere hukuken başvuru yapabilme yolu açılır. Kefiller de bu borcu ödemediklerinde bankaların kara listesine girme tehlikesi vardır. Süreç içinde ihtar çekilerek ödeme istenir, sonuç alınmazsa icra takibi açılır ve klasik haciz yolları uygulanır.

Ödenmeyen Senet için İhtarname Gönderme

Senet vadesi geldiğinde parasını alamayan kişinin yapacağı işlem noter kanalı ile ihtar çekmektir.  İhtar çekildiği halde yine ödeme yapılmadıysa yeniden icra yoluna başvurmak gerekir. Bu süreçte borçlu kimse icra takibi altında olur.

Borçlunun hiçbir şeyi Yoksa Ne Olur?

Borçlu kimsenin hiçbir banka hesabı yoksa, hiçbir geliri yoksa, evi ve taşınır taşınmaz malı yoksa paranın tahsil edilmesi mümkün olmaz. İleri süreçte borçlu kimsenin eli bollaşırsa, banka aracılığı ile eline para geçerse icra takibinin gereği yapılır.

Ödenmeyen Senet Cezası 2020 – Senet ödenmezse yasal yaptırımı nedir – senet ödenmezse ne olur – senet hapis cezası – senet ödememenin cezası Ödenmeyen senet cezası 2020 içerikli yazımız ile ilgili yazılar :

En uygun ev kredisi 2020

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*