Maaş

Aile Hekimi Maaşı 2022 , Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar ?

Aile Hekimi Maaşı 2022 , Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar

Günümüzde en çok iş alanı bulunan mesleklerden birisi doktorluktur. Cezaevlerinden askerî birliklere birçok yerde sağlık birimi bulunmaktadır. Tıp fakültesi mezunları hekim unvanı kazanırken, aile hekimliği eğitim programını tamamlayan mezun doktorlar “aile hekimi” unvanı alırlar. Bunun yanı sıra üniversitelerin tıp fakültesine bağlı olan aile hekimliği anabilim dalını bitirerek de aile hekimi olunabilmektedir. Bu aşamaları tamamlayan kişiler hastanelerde, aile sağlık merkezlerinde, üniversitelerde, kurum ve işyerlerinde görev yapabilirler. Aile hekimlerini başlıca görevlerinden biri, tıbbı yardıma ihtiyacı olan kişilere tanı koyarak tedavinin ilk basamağını tamamlamak ve gerektiğinde hastayı alanında uzman hekime yönlendirmektir. Aile hekimleri hastaları sadece tedavi etmez, sistemine kayıtlı kişileri hasta olmadan öncesinde de korumaya çalışır. Çeşitli görevleri bulunan aile hekimi maaşları beş bin lirayla yirmi bin lira arasında değişmektedir.

İlginizi çekebilir: Beyin Cerrahı Maaşı

Aile Hekimi Maaşı

Türkiye’ de ilk sağlık ocakları 1963 yılında Muş ilinde kurulmuştur. O yıldan itibaren her şehre hizmet vermeye başlayan bu sağlık ocakları günümüzde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak anılmaktadır. Türkiye’nin hemen hemen her mahalle ve semtinde kurulan aile sağlığı merkezleri, o bölgede yaşayan ailelerin sağlık kontrollerini sağlamaktadır. 2022 yılında kayıtlara geçen verilere göre 7.979 adet Aile Sağlığı Merkezi ve görev yapan 24.082 aile hekimi bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezi verilen hizmetler şu şekildedir; aşılama, yaşam tarzı değişiklikleri için danışmanlık, bebeklerin sağlık kontrolleri, hamile izlemi ve aile planlaması. Çok kapsamlı çalışan ASM’ler de görev alan aile hekimleri yaklaşık 3.405 kişiden sorumludur.

Aile hekimi maaşı, hekimin sisteme geçen hasta sayısı, meslek deneyimleri ve maaş puanlama kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Sağlık Müdürlüğü’nün yayımladığı bildiriye göre aile hekimlerinin sorumlulukları arasında; aile sağlığı merkezinin yönetimi sağlamak, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içerisindeki eğitimlerini sağlamak ve kayıtlı hastaların periyodik sağlık muayenesini yapmak gibi çeşitli maddeler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yaşlı, engelli vb. hastaların evde sağlık hizmetini yapmak ve gebe kadınların doğum öncesinde ve sonrasında bakımı sağlamak olmak üzere çeşitli sorumlulukları bulunur.

Aile hekimi maaşı puanlama sistemi; hekimin görev aldığı mahalle nüfus değerlerine ve çalışma yoğunluğuna göre alacağı maaş tutarının belirlenmesidir. Puanlama sisteminde 1000 puan temel alınmaktadır, bu puanın altında olan hekimler daha az hasta bakarken 1000 puanın üzerindeki hekimlerin sistemlerinde daha fazla hasta yer almaktadır. Çalışılan mahallede nüfus ne kadar fazlaysa bakılması gereken hasta sayısı o kadar artacaktır. Bunun sonucunda daha fazla bireyle ilgilenecek olan aile hekimlerinin maaş puanı yükselir. Ayrıca yoğun nüfusa sahip alanlarda görev alan aile hekimlerine çeşitli ek ödemelerde yapılmaktadır. Puanlama sistemine göre aile hekimi maaşı şu şekildedir:

  1. 1000 Puan Altı: 5.500 TL
  2. 1000 Puan Üstü: 6.000 TL

Puan sisteminin dışında hekimin uzmanlık derecesi de alacağı ücreti etkilemektedir. Uzman aile hekimleri 7 bin ile 12 bin TL arasında maaş alırlar. 2022 yılında mesleki deneyiminde en üst konuma ulaşmış ve 1000 puanın üstünde hasta kabul performansı sağlayan aile hekimi maaşı 20 bin TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Türkiye’de 1963 yılından bu yana toplam 7.979 Aile Sağlığı Merkezi kurulmuştur. Bölgelerde yaşayan ailelerin periyodik sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için kurulan bu sağlık merkezleri; hamilelik dönemi izlemi, aşılanma ve aile planlanması gibi pek çok hizmet veriliyor. Ülkemizde mevcut olarak 24.082 tane aile hekimi bulunmaktadır. Aile hekimleri ASM’lerin dışında; hastane, cezaevi, üniversite gibi farklı yerlerde görev yapabilmektedir. Pek çok çalışma alanı bulunan aile hekimliği mesleği için öncelikle tıp fakültesinin bitirilmesi zorunludur. Ardından girilecek sınavlarla ve alınacak belgelerle kişi hekimlik seviyesini yükseltebilir. Aile hekimi maaşı en az 5.500 TL, en fazla 20 bin TL’dir. Bu maaşın miktarı, aile hekiminin uzmanlık seviyesine ve baktığı hasta sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Aile hekimi maaşları 2022 yılında ne kadar ?

Aile Hekimi maaşı 2022 yılında 5.500 TL dir.

Aile hekimi ne kadar maaş alıyor ?

Aile hekimi maaşı 5.500 TL dir.

Bir Yorum Yap