Miras Avukatı Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Hayatın en tatsız gerçeklerinden biri ölümdür. Ölümden sonra ailenin diğer fertleri için yaşam ettiği için ölen kişinin bıraktığı mal, para, arsa, vb. için ihtilaflar yaşanmaktadır. Doğal mirasçılar arasındaki bu tartışmalar genel olarak hukuk yoluna gidilerek çözüme kavuşturulmaktadır. Miras konusuyla ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denilmektedir. Bu alanda uzmanlaşan avukata da miras avukatı denilir. Uzman avukat, hakkını alamadığını düşünen bir mirasçının talebi üzerine onun hakkını korumak adına olaya müdahil olur. Ailenin diğer fertlerine yasaların bağlayıcı hükümlerini anlatarak anlaşma yolunu dener. Bununla beraber, avukat, gerek kaldığında müvekkili adına dava açar. Miras konusunda uzman bir avukat sürecin hızlı yürümesi hak sahibinin hakkını alabilmesi için prosedürleri kısa zamanda tamamlar.

 Miras Avukatı Hangi Konularda Yardımcı Olur?

Miras kalan aile üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar konusunda gerekli yeterliliğe sahip bir avukat teknik konulardaki şartları yerine getirerek kısa zamanda dava açılmasını ve sorunun çözümlenmesini sağlayacaktır. Bazı durumlarda muris çok fazla borç bırakmış olabilir, bu gibi durumlarda Adana miras avukatı müvekkiline reddi miras tavsiyesinde bulunacaktır.

 Miras Avukatı Hangi Mirasçıyı Savunur?

Bilindiği gibi muris için doğal miraşçıları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra atanmış mirasçı yani, kişinin vefatından önce vasiyetnamesinde yer verdiği kişi ya da kişilerdir.

 Mirasçılar birinci basamak; murisin, çocukları, torunlarını kapsar. İkinci basamak: Murisin annesi, babası, kardeşi, yeğenleri. Üçüncü basamakta ise, murisin büyükanne ve büyükbabası ile bunların çocukları yer alır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Nitelikli bir miras avukatı; gerekli şart nameleri uygulayabilen, miras hukuku alanında deneyimli olan kişilerdir. Miras ile ilgili bir davanın iyi yürütülebilmesi için miras avukatı gereklidir. Miras hukuku konusunda avukat, müvekkili için hukuki işlemleri yapar ve önemsiz prosedürleri yerine getirerek davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlar. Aynı zamanda avukat, verasetin alınması ile ilgili hizmet verdiği gibi vasiyetname düzenler ve iptal edilmesi için gerekli şartları yerine getirir. Mirastan feragat etmek isteyen biri Adana miras avukatı ile görüşmesi gerekir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi de miras hukukuna girer ve bir avukat tarafından görüşülmelidir. Mirasçılık belgesi, tenki davaları ve mirasın reddedilmesi için açılan davalara da miras hukuku avukatı bakar

Miras Hukukunda Miras Avukatının Rolü Nedir?

Türk hukuk sisteminde yer alan kanunlara göre miras hukuku ile ilgili çıkacak davalarda kişi kendine bir avukat tutmak zorunda değildir. Miras davaları avukatsız da yürütülebilir. Buna rağmen, hukuk alanında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin miras hukuku ile ilgili terimleri bilmemesi veya teknik açıdan yetersiz kalması davanın olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Avukat seçimi çok zor bir iş olsada miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tercih edilmelidir. Avukatlık kariyerinde ilk kez bir miras hukuku davası almış bir avukattan üstün bir performans beklemek hata olur. Miras hukuku ile ilgili dava açmayı düşünen kimseler, alanında uzmanlaşmış bir avukat ile görüşmelidir.

Bir Yorum Yap