Doçent Maaşı 2023 , Doçent Maaşı Ne Kadar ?

Üniversitelerde profesörlerden bir önceki aşamada bulunan öğretim üyeleri doçentlerdir. Bir kişinin doçent unvanı alabilmesi için yüksek lisansın ardından doktorasını yapmış olması gerekmektedir. Lisans eğitim sürecini dört senede, yüksek lisansını iki ve doktorasını dört senede bitiren bir kişi 10 sene sonra doçent unvanını alabilmek için çalışmalara katılabilir. 10 yıllık akademik sürecin ardından yapılan tez çalışmasıyla kurul onayı alan kişiler doçent unvanına sahip olmaktadır. Akademik bir unvan olan doçentlik, profesör kadrolarında yer alır. Doçent olan kişiler, belirli koşulları tamamladıktan sonra profesör unvanı alabilmek için başvuruda bulunabilirler. Doçentler üniversitelerde ders vermekle beraber, bu üniversitelerin farklı kademelerinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Doçent maaşı, öğretim görevlisi maaşından daha fazlayken profesör maaşlarından daha az seviyededir.

İlginizi çekebilir: Stayjer Maaşı

Doçent Maaşı

Akademik kariyerde üst seviyelere ulaşabilmiş kişilerin aldığı doçent unvanı çeşitli eğitim ve çalışma süreçlerinin sonucunda elde edilmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 10 yılda geçilebilen bu süreç sonrasında doçent olmak isteyen akademisyen, bazı sınavlara ve jüri değerlendirilmesine tabii tutulmaktadır. Doçent unvanı alabilmek için öncelikle Yükseköğretim Kurulu Dil Sınavı (YÖKDİL) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının 60 ve üzeri olması gerekmektedir. Ardından Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığına başvuru yapılabilmesi için kişinin alanına dair istenen evrakları tamamlamalıdır. Doçentlik başvurusu beş asıl ve iki yedek olmak üzere yedi kişilik jüri tarafından değerlendirilmektedir. Derece ve kademelerine göre 2023 yılında belirlenen doçent maaşı sıralaması şu şekildedir:

  • 2/1 Doçent Maaşı: 8.064 TL (12 Kıdem Yılı)
  • 1/1 Doçent Maaşı: 7.999 TL (15 kıdem Yılı)
  • 1/4 Doçent Maaşı: 9.247 TL (25+ Kıdem Yılı)
  • Emekli Doçent Maaşı: 7.641 TL

Bu verilere göre en yüksek doçent maaşı 9.247 TL, en düşük doçent maaşı 8.064 TL’dir. Profesörler, doçentlerin üstünde olmakla beraber üniversitedeki akademik hiyerarşinin en üst kademesini oluşturmaktadır. Profesörler, lisans öğrencilerine ders verirken aynı zamanda yönetim komitesinin üyesi olarak bilinirler. Bu konumda profesör, üniversitenin ilerlemesinde ve işleyişinde etkin rol almaktadır. Doçentlik süreci, profesörlüğe geçiş aşaması sayılır. Profesörlüğün alt sırasında yer alan doçentler, federal ülkelerde okuyucu olarak tabir edilmektedir. Doçentler, profesörün sahip olduğu eğitim derecesine ve tecrübesine sahip olmakla beraber profesörlüğün birinci sırasında olan kişilerdir. Üniversitelerin akademik hiyerarşisine göre doçent maaşı seviyesinden sonra kademelerin aldıkları ücretler şu şekildedir:

  • Profesör (1/1- 1/4): 10.766 TL – 12.648 TL
  • Dekan Yardımcısı (1/1): 12.824 TL
  • Rektör Yardımcısı-Dekan (1/3): 12.992 TL
  • Rektör (1/4): 13.917 TL

Profesörlüğe uzanan süreçte ilk doçent maaşı 8.064 TL iken profesörlüğün ilk yıllarında alınacak maaş 10 bin liranın üzerindedir. Kademelere göre 2 yıldan az süredir profesör unvanına sahip kişiler 10.766 TL alırken 4 yıllık profesörler en az 12.648 TL maaş almaktadır. Bu hiyerarşide dekan yardımcılarının ve rektör yardımcılarının en az 3 yıllık profesör olmaları gerekmektedir. 5 yıl boyunca doçent unvanına sahip olan ve makaleler yayınlayıp çeşitli araştırmalar yürüten kişiler profesör kadrolarına başvurabilirler. Alana göre istenilen evraklarla yapılan bu başvurular hakem heyeti tarafından incelenmektedir. Bu süreçte yapılan çalışmalar ve yayınlar gerekli standartları sağlıyorsa, adaylardan birisi açılan kadroya profesör unvanı almaya hak kazanır.

Akademik anlamda en üst kademeye ulaşmak isteyen kişilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin son noktası 4 yıllık doktora eğitimidir. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra profesörlüğe ilerlemek isteyen bireler çeşitli sınavlardan ve jüri değerlendirmelerinden geçmektedir. Yeterliliğin ölçüldüğü bu değerlendirmelerde; akademisyenin yaptığı çalışmalara, yürüttü araştırmalara ve yayımladığı makalelerin kapsamına bakılmaktadır. Doçentlik, profesörlüğe uzanan sürecin ilk aşamasını oluşturur. Bu aşamada alınan doçent maaşı kıdem yılına göre 8.064 TL ile 9.247 TL arasında değişmektedir. En az üç yıl profesör unvanıyla görev yapmış kişiler üniversite dekan yardımcılığı mertebesine ulaşabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen ve bu konuda hedefleri olan bireylerin, eğitim ve araştırma alanlarında yoğun çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.

Doçent Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar ?

Doçent maaşı 2023 yılında 7.999 TL dir.

Doçent Ne Kadar Maaş Alıyor ?

Doçent maaşı son güncelleme ile birlikte 7.999 olarak belirlenmiştir.

Bir Yorum Yap